Imam Jawads (fvmh) vetenskapliga skola

En stor del av våra Imamers liv var deras kulturella arbeten. Dessa stora ledare var kulturellt aktiva på sin egna tid och undervisade sina studenter och lyckades på så sätt sprida sin kunskap i samhället. Dock var inte deras sociala och politiska villkor desamma. Under Imam Baqirs (frid vare med honom) och Imam Sadiqs (fvmh) tid var till exempel de sociala villkoren sådana att de var till deras fördel, och under Imam Sadiqs (fvmh) tid var Imamens elever och återberättare av Profetens hadither ca 4000 personer. Men så var inte fallet under Imam Jawads (fvmh) tid ända fram till Imam Askaris (fvmh) tid. Det var på grund av politiska påtryckningar och strikt kontroll från kaliferna under den tiden. Deras aktiviteter var mycket begränsade och på grund av detta ser vi att deras tid inte hade lika många studenter och återberättare som under Imam Sadiqs (fvmh) tid.

 

Således, om vi läser att antal återberättare och följeslagare till Imamen (fvmh) enbart var ca 110 stycken och att vi har 250 återberättelser från honom bör vi inte bli förvånade, eftersom han å ena sidan var under extrem övervakning, och hans politiska verksamhet var även under extrem övervakning och kontroll och även eftersom han å andra sidan vid ung ålder blev martyr och inte levde mer än 25 år!

 

Det bör dock noteras att bland detta begränsade nummer av anhängare och återberättare fanns det strålande figurer och framstående personligheter såsom: Ali ibn Mahziyar, Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Nasr Burunzi, Zakariya ibn Adam, Muhammad ibn Ismail ibn Baz’i, Hussein ibn Sa’id Ahwazi och Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid Barqi. Dessa var anhängare som hade en viktig roll inom de vetenskapliga och rättsliga områdena och vissa av dem var även författare till flera skrifter. Vi ser även att de personer som återberättade Imamens hadither inte enbart var shiamuslimer, utan vi finner även att sunnitiska lärda och återberättare har återberättat islams läror och sanningar från Imamen.

 

Exempelvis har ”Khatib Bagdadi” återberättat flera hadither från Imam Jawad (fvmh) och har refererat till sig själv som återberättare. Samtidigt har bland annat Abd al-Aziz ibn Akhdhar Janabadhi, som memorerat Koranen, återberättat hadither från Imamen i sin bok ”al-Mu’alim al-Itrat al-Tahirah”. Författare såsom Abu Bakr Ahmad ibn Thabit, Abu Ishaq Thalbi och Muhammad ibn Mandah ibn Mehrbaz har även återberättat hadither från Imamen i sina historieböcker och korantolkningsböcker.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *