Imam Jawad; dörren till uppfyllda önskningar

Alla våra eminenta Imamer är hjälpare och vägledare, sett från både ett världsligt perspektiv samt är de våra hjälpare och vägledare i livet efter. Imamerna har flera egenskaper, där varje Imam räknas vara mer knuten till en viss speciell egenskap. Mellan mystiker och stora lärda är det exempelvis känt att om någon vill ha kunskap […]

Imam Jawads (fvmh) vetenskapliga skola

En stor del av våra Imamers liv var deras kulturella arbeten. Dessa stora ledare var kulturellt aktiva på sin egna tid och undervisade sina studenter och lyckades på så sätt sprida sin kunskap i samhället. Dock var inte deras sociala och politiska villkor desamma. Under Imam Baqirs (frid vare med honom) och Imam Sadiqs (fvmh) […]

Imam Jawads (fvmh) etik och moral ute i samhället

Frågan gällande etik och moral har en upphöjd och viktig plats bland Ahl al-Bayts[1] läror. Moraliska ämnen och debatter är något som utgör en stor del av den Heliga Koranen och är även något som utgör en stor del bland Ahl al-Bayts återberättelser, något som har debatterats i olika böcker och artiklar. Det som ni […]

Imamens kunskap

Sheikh Mufid[1], må Gud vara hans själ barmhärtig, återberättar: ”Ma’mun var oerhört fäst vid Imam Jawad (frid vare med honom), och anledningen till det var att trots sin unga ålder hade han visat sig vara överlägsen gällande kunskap och visdom samt inom intellektuell litteratur. Det fanns ingen bland de lärda på den tiden som kunde […]