Historien om Kazimayns helgedom i Irak

När staden Bagdad valdes som huvudstad under Mansurs kalifat fanns det trädgårdar nära staden som var kända som ”Shuniziya”. År 145 AH (ca 762 e.Kr.), valde Mansur ut dessa trädgårdar till att vara hans familjeträdgårdar och kallade dem för ”Qurayshs begravningsplats”. Den första personen som begravdes där var Ja’far, Mansurs son som gick bort år […]

Imam Jawads (fvmh) fru och barn

Imamens ena fru var Umm Fadhl (Ma’muns dotter) och Imamen hade inga barn från henne. Imamen hade även en annan fru vid namn Samana al-Maghribiya, eller Umm Walad som hon även var känd som. Det har återberättats att Imamen hade fyra söner och fyra döttrar; Abu al-Hasan Imam Ali al-Naqi (Hadi) Abu Ahmad Musa Mubaraka […]

Imam Jawads (fvmh) martyrskap

Trots att Imam Jawad (fvmh) levde ett kort liv spred han sitt inflytande runt om kring sig. Hans intellektuella verk samt hans inverkan på profetiska återberättelser som Imamen själv återberättat, samt hans svar på olika frågor och hans värdefulla ord och åsikter, har lämnat viktiga spår inom islams historia.   Imamen levde i 25 år, […]

Imam Jawads (fvmh) biografi

Shiamuslimernas nionde imam, Imam Jawad (fvmh), föddes den 10 rajab år 195 AH (811 e.Kr.) i staden Medina. Hans namn är Muhammad och han är känd som ”Jawad” och ”Taqi”. Han kallades även för ”Radhi” och ”Muttaqi”, men han är mest känd som Taqi. Hans ärade moder kallades för Sabika eller Khayzaran, enligt historiska rapporter. […]