Imam Jawads (fvmh) martyrskap

Trots att Imam Jawad (fvmh) levde ett kort liv spred han sitt inflytande runt om kring sig. Hans intellektuella verk samt hans inverkan på profetiska återberättelser som Imamen själv återberättat, samt hans svar på olika frågor och hans värdefulla ord och åsikter, har lämnat viktiga spår inom islams historia.

 

Imamen levde i 25 år, och hans ledarskap varade i 17 år. Mu’tasim Abbasi, inviterade Imamen att han skulle komma till Bagdad[1] från Medina[2], och år 220 AH (835 e.Kr.) i månaden muharram nådde Imamen staden Bagdad.

Mu’tasim som var Umm Fadhls (Imam Jawads frus) farbror konspirerade tillsammans med Ja’far (Ma’muns son) samt Umm Fadhl att döda Imamen. Anledningen till att de konspirerade att döda Imamen var, precis som det har nämnts tidigare, för att kalifatet absolut inte kunde gå från abbasiderna till Profetens familj. Således försökte de hetsa upp Umm Fadhl genom att säga att hon förtjänade respekt då hon var dottern och brorsdotter till en kalif, men att Imamen inte respekterade henne då han föredrog sin son Ali Hadis (den tionde Imamens) moder framför henne. De två männen försökte övertala Umm Fadhl genom att göra henne svartsjuk, och under inverkan av hennes svartsjuka accepterade hon Mu’tasims och sin broder Ja’fars ord.

Därefter la dessa två män gift i vindruvor som de skickade till Imamens hus, och gav instruktioner till Umm Fadhl att låta Imamen äta av dessa vindruvor. Umm Fadhl ställde därefter vindruvorna framför Imamen och började tala gott om vindruvornas smak och insisterade på att Imamen skulle äta av dessa vindruvor. Imamen åt lite av vindruvorna och inom en kort tid kände Imamen effekten av giftet i hans kropp och han utsattes för extrem smärta och lidande. Genom att se sin man, i sin unga ålder, i detta tillstånd blev Umm Fadhl ångerfylld och sorgsen, men hennes ånger var inte till någon nytta.

Imamen sade till henne: ”Varför gråter du? Nu när jag håller på att dö är dina tårar av ingen nytta. Du ska veta att Gud kommer skänka dig smärta som du inte kan rymma ifrån under dina resterande dagar.”

Förutom denna återberättelse finns det flera andra återberättelser om Imamens förgiftning och martyrskap.

[1] Stad i Irak.

[2] Stad i dagens Saudiarabien.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *