Inlägg av

Imam Jawad; dörren till uppfyllda önskningar

Alla våra eminenta Imamer är hjälpare och vägledare, sett från både ett världsligt perspektiv samt är de våra hjälpare och vägledare i livet efter. Imamerna har flera egenskaper, där varje Imam räknas vara mer knuten till en viss speciell egenskap. Mellan mystiker och stora lärda är det exempelvis känt att om någon vill ha kunskap […]

Imam Jawads (fvmh) vetenskapliga skola

En stor del av våra Imamers liv var deras kulturella arbeten. Dessa stora ledare var kulturellt aktiva på sin egna tid och undervisade sina studenter och lyckades på så sätt sprida sin kunskap i samhället. Dock var inte deras sociala och politiska villkor desamma. Under Imam Baqirs (frid vare med honom) och Imam Sadiqs (fvmh) […]

Historien om Kazimayns helgedom i Irak

När staden Bagdad valdes som huvudstad under Mansurs kalifat fanns det trädgårdar nära staden som var kända som ”Shuniziya”. År 145 AH (ca 762 e.Kr.), valde Mansur ut dessa trädgårdar till att vara hans familjeträdgårdar och kallade dem för ”Qurayshs begravningsplats”. Den första personen som begravdes där var Ja’far, Mansurs son som gick bort år […]

Imam Jawads (fvmh) etik och moral ute i samhället

Frågan gällande etik och moral har en upphöjd och viktig plats bland Ahl al-Bayts[1] läror. Moraliska ämnen och debatter är något som utgör en stor del av den Heliga Koranen och är även något som utgör en stor del bland Ahl al-Bayts återberättelser, något som har debatterats i olika böcker och artiklar. Det som ni […]

Imam Jawads (fvmh) fru och barn

Imamens ena fru var Umm Fadhl (Ma’muns dotter) och Imamen hade inga barn från henne. Imamen hade även en annan fru vid namn Samana al-Maghribiya, eller Umm Walad som hon även var känd som. Det har återberättats att Imamen hade fyra söner och fyra döttrar; Abu al-Hasan Imam Ali al-Naqi (Hadi) Abu Ahmad Musa Mubaraka […]

Imam Jawads (fvmh) martyrskap

Trots att Imam Jawad (fvmh) levde ett kort liv spred han sitt inflytande runt om kring sig. Hans intellektuella verk samt hans inverkan på profetiska återberättelser som Imamen själv återberättat, samt hans svar på olika frågor och hans värdefulla ord och åsikter, har lämnat viktiga spår inom islams historia.   Imamen levde i 25 år, […]

Imamens kunskap

Sheikh Mufid[1], må Gud vara hans själ barmhärtig, återberättar: ”Ma’mun var oerhört fäst vid Imam Jawad (frid vare med honom), och anledningen till det var att trots sin unga ålder hade han visat sig vara överlägsen gällande kunskap och visdom samt inom intellektuell litteratur. Det fanns ingen bland de lärda på den tiden som kunde […]

Imam Jawads (fvmh) biografi

Shiamuslimernas nionde imam, Imam Jawad (fvmh), föddes den 10 rajab år 195 AH (811 e.Kr.) i staden Medina. Hans namn är Muhammad och han är känd som ”Jawad” och ”Taqi”. Han kallades även för ”Radhi” och ”Muttaqi”, men han är mest känd som Taqi. Hans ärade moder kallades för Sabika eller Khayzaran, enligt historiska rapporter. […]

40 återberättelser från Imam Jawad (fvmh)

الْمُؤمِنُ یَحْتاجُ إلى ثَلاثِ خِصالٍ: تَوْفیقٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ واعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَبُولٍ مِمَّنْ یَنْصَحُهُ. Imamen (fvmh) sa: ”En troende är alltid i behov av tre kvalitéer: framgång från Gud den Allsmäktige och Glorifierade, en inre röst som rådger den samt [egenskapen] att acceptera [råd] från den person som rådger den.” (Bihar […]